Esittely

Terapiapalvelut

Työnohjaus Koulutukset Ajankohtaista Yhteystiedot
-Psyko- ja
perheterapiapalvelu
t
-Yksilöterapia
-Parisuhdeterapia
-Sielunhoitoterapia
-Ratkaisukeskeinen
neuropsykiatrinen
ADHD-valmennus


Yksilöterapia

Psykoterapia on terveydenhuollon tavoitteellista ja ammatillista toimintaa, jota ohjaavat asiakas- ja potilastyötä koskevat lait, asetukset ja ammattikäytännöt sekä eettiset periaatteet. Psykoterapia on vuorovaikutuksellinen hoito- ja kuntoutusmuoto, jossa asiakkaan ja terapeutin välisen suhteen luottamuksellisuus on yhteistyön kannalta erityisen tärkeä.

Psykoterapia on keskusteluapua, jossa pyritään
- paremman psyykkisen voinnin saavuttamiseen,
- ahdistuksen ja psyykkisen tuskan lievenemiseen,
- mielialan kohentumiseen ja
- itsetuntemuksen lisääntymiseen
Ihminen on kokonaisuus, ja psyykkinen huonovointisuus voi näkyä myös kehon tuntemuksina ja sairauksina.

Terapia toteutuu 1-2 kertaa viikossa, noin 45-60 minuuttia kerrallaan. Terapian kestosta sovitaan aina yksilöllisesti. Ennen terapiasopimuksen tekemistä voit käydä terapeutin luona arviointikäynneillä, yleensä kolme käyntiä. Psykoterapiaan voi saada tukea Kelan harkinnanvaraisena kuntoutuksena. Tuolloin terapiaan tulo edellyttää erikoislääkärin lausuntoa ja suositusta, yleensä ennen terapiaan tuloa on ollut hoitosuhde esim. sairaalan psykiatrisella poliklinikalla tai nuorisopoliklinikalla. Kelan kuntoutuksessa asiakkaalla on myös omavastuuosuus terapiakustannuksista.


lisätietoa:
www.kela.fi
 
Euodia Oy GSM 040 731 4663 Vastaanotot: Kalajoki, Lapua, Helsinki www.euodia.fi