Esittely

Terapiapalvelut

Työnohjaus Koulutukset Ajankohtaista Yhteystiedot
-Psyko- ja
perheterapiapalvelut
-Yksilöterapia
-Parisuhdeterapia
-Sielunhoitoterapia
-Ratkaisukeskeinen
neuropsykiatrinen
ADHD-valmennus

SIELUNHOITOTERAPIA

Määritelmä:
"Sielunhoitoterapia on ammatillista, kristillistä auttamistyötä. Siinä pyritään kokonaisvaltaisesti auttamaan ihmistä hänen ongelmissaan yksityisyyttä ja yksilöllisyyttä kunnioittaen. Sielunhoitoterapia perustuu asiakkaan ja sielunhoitoterapeutin väliseen vuorovaikutukseen. Lähtökohtana on näkemys Jumalan eheyttävästä ja parantavasta työstä. Koska sielunhoitoterapia pohjautuu uskoon Kolmiyhteiseen Jumalaan, sielunhoitoterapiassa uskotaan Pyhän Hengen läsnäoloon ja siihen, että Hän vaikuttaa sielunhoitoterapiatilanteessa. Sielunhoitoterapiaa ei pidä sekoittaa sielunhoitoon eikä psykoterapiaan. Sielunhoitoterapia edustaa kristillistä ihmiskäsitystä, jonka pohjana on Pyhä Raamattu.

Miten:
Sielunhoitoterapia perustuu asiakkaan kunnioittamiseen ja arvostamiseen, tasavertaiseen kohtaamiseen, kuuntelemiseen, ymmärtämiseen, haluun auttaa, luottamukseen asiakkaan kykyihin ja voimavaroihin sekä ratkaisun löytymisen mahdollisuuteen. Sielunhoitoterapia on prosessiluonteista. Sielunhoitoterapia päättyy aina rukoukseen. Sielunhoitoterapeutti on sitoutunut vaitiolovelvollisuuteen ja työnohjukseen.

Kenelle:
Sielunhoitoterapia on tarkoitettu jokaiselle, joka haluaa käsitellä asioitaan turvallisessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä. Tämän lisäksi mielenterveystyön ja seurakuntien tarjoaman avun välimaastoon jää maassamme suuri joukko ihmisiä, jotka eivät saa tarvitsemaansa apua. Sielunhoitoterapia pyrkii vastaamaan myös tähän haasteeseen.

Sielunhoitoterapian työskentelymenetelmä
-tämänhetkisen elämäntilanteen kartoitus
-perusturvallisuuden kartoitus
-perustrauman etsiminen,
-syyllisyys- ja tunnemekanismin etsiminen
-identiteetin ja itsetunnon kartoitus
-identiteettiä ja itsetuntoa eheyttävä työskentely

 
Euodia Oy GSM 040 731 4663 Vastaanotot: Kalajoki, Lapua, Helsinki www.euodia.fi