Esittely

Terapiapalvelut

Työnohjaus Koulutukset Ajankohtaista YhteystiedotTyönohjaus vastaus työelämän haasteisiin

Työnohjaus sisältää merkittäviä mahdollisuuksia kehittää omaa ammatillisuutta.
Työnohjaus on prosessi, jossa työntekijät pysähtyvät arkityön lomassa pohtimaan toimintaansa, sen lähtökohtia, tavoitteita ja seurauksia. Työnohjausprosessissa opitaan hahmottamaan työelämän ilmiöitä ja omaa suhdetta niihin.Työnohjauksessa on mahdollisuus kehittää omaa toimintaa tarkastelemalla sen seurauksia ja oppimalla niistä.

Työnohjauksen tavoitteena on kehittää suoraa vuorovaikutusta ohjaajan, ohjattavien ja organisaation ja johdon välillä. Lisäksi työnohjauksen tavoitteena on lisätä työntekijän ammatillista kasvua ja hyvinvointia.

Työnohjauksen päämääränä on ohjattavan työn, työroolin ja ammatillisten suhteiden kehittäminen.

Työnohjausta:
-Muutostilanteissa
-Työkyvyn ylläpidossa ja uupumuksen ehkäisyssä
-Ristiriitatilanteissa
-Työn tekemisen jatkuvana tukena
-Toiminnan ja yhteistyön kehittämisessä| osaamisen käyttöönotossa

Kohde:
-Esimiehet, esimiestyönohjauksen lähtökohta on auttaa ohjattavaa näkemään itsensä johtajana: organisaation tavoitteiden edistäjänä suhteessa alaisiinsa.Työnohjaus on väline esimiehen tukemiseen näissä tehtävissä, ohjauksen avulla voidaan esimiestä auttaa valitsemaan oikeita toimintatapoja ja jakamaan käytettävissä olevat voimavarat parhaalla mahdollisella tavalla.
-Johtoryhmät
-Työyhteisöt

Työnohjaukseen kuuluu ehdoton luottamuksellisuus ja työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Työnohjaaja ei välitä tietoja työnantajalle työnohjauksen sisällöstä ellei toisin sovita.

Työnohjauksen tilaajalle
-Mihin tarpeeseen työnohjausta haetaan
-Mikä olisi paras toteutusmuoto: yksilö, yhteisö- vai ryhmätyönohjaus?
-Kuinka usein istuntoja tulisi olla ja mikä on sopiva ohjausprosessin kokonaiskesto?
-Onko työnohjaajan hyvä olla saman alan ammattilainen vai joltakin toiselta alalta?

Euodia Oy GSM 040 731 4663 Vastaanotot: Kalajoki, Lapua, Helsinki www.euodia.fi