Esittely

Terapiapalvelut

Työnohjaus Koulutukset Ajankohtaista Yhteystiedot
-Psyko- ja
perheterapiapalvelut
-Yksilöterapia
-Parisuhdeterapia
-Sielunhoitoterapia
-Ratkaisukeskeinen
neuropsykiatrinen
ADHD-valmennus

Psyko- ja perheterapiapalvelut


Perheterapia on avuksi kun huomataan, että perheen omat resurssit ja voimavarat käsitellä perhekriisejä ovat vähissä tai eivät ole riittävät.

Perheterapeutti auttaa perhettä löytämään omat resurssit ja voimavarat. Yhdessä löydetään uudet toimintamallit, sekä keinot ja menetelmät miten ongelmia vähennetään.

Perheterapian lähtökohtana on perheen tämänhetkinen tilanne, sen rakenne ja perheen jäsenten keskinäiset suhteet ja roolijaot.

Perheterapian vaikuttavana tekijänä on perheen sisäisen vuorovaikutusjärjestelmän muuttuminen psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia edistäväksi. Tämä tapahtuu löytämällä perheen vuorovaikutuksessa olevat positiiviset voimavarat sekä mahdollisuudet uusien ajatus- ja toimintamallien oppimiseen.

Perheterapian teoreettiset lähtökohdat ovat mm. Psykodynaamisesta teoriasta, kognitiivisesta teoriasta, ryhmäterapiasta, psykoosien psykoterapiasta, lasten psykoterapiasta ja erityisesti systeemikeskeisestä perhetutkimuksesta muodostuneessa kokonaisuudessa.

Yhä useammin käytetään perheterapiaa asiakkaan ja koko perheen häiriötilanteen auttamiseksi, eivätkä perheterapia ja yksilöterapia yhtä aikaa annettuna ole suinkaan esteellisiä.
 
lisätietoa: www.perheterapia.com

Vanhempainohjaus

Vanhempainohjaus, lapsen tai nuoren käydessä omaa terapiaa.
Vanhempain kysymykset voivat liittyä lapsen hoitoon tai liittyä vanhempana olemiseen, tulisiko vanhemman muuttua tai tulisiko Lapsen/nuoren kanssa puhua asioista eritavalla.

Kela korvattavuus vanhempainohjauksessa; 16-25 vuotiaiden osalta.

 
Euodia Oy GSM 040 731 4663 Vastaanotot: Kalajoki, Lapua, Helsinki www.euodia.fi