Esittely

Terapiapalvelut

Työnohjaus Koulutukset Ajankohtaista Yhteystiedot
-Psyko- ja
perheterapiapalvelu
t
-Yksilöterapia
-Parisuhdeterapia
-Sielunhoitoterapia
-Ratkaisukeskeinen
neuropsykiatrinen
ADHD-valmennus


Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen ADHD-valmennus

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ohjaa ja tukee henkilöitä, joilla on todettu jokin neuropsykiatrinen oireyhtymä.

Ratkaisukeskeisen valmennuksen tavoitteena on asiakkaan omien voimavarojen ja arjenhallinnan keinojen sekä yleisemminkin myönteisen elämänpolun löytyminen. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa on menetelmä ja myös ajattelutapa, joka antaa lisää kannustavia käytännön työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, motivointiin, innostamiseen, suunnitteluun, ongelmien ratkaisuun ja kehittämistyöhön.

Ratkaisukeskeisyyden tärkeimpiä periaatteita ovat keskittyminen asiakkaan omiin voimavaroihin, arvostava vuorovaikutus, luovuus ja huumori. Haasteita ja ongelmia käsitellään tavalla, jossa keskustelujen ja työskentelyn pääpaino on tulevaisuudessa, tavoitteissa ja ratkaisuissa tai ratkaisuideoissa sekä toivon herättämisessä.

Kohderyhmä

AD/HD

Asperger

Ratkaisukeskeinen valmennuksen keinot soveltuvat hyvin myös mielenterveys- sekä päihdekuntoutujien ohjaamiseen.

Valmennus sopii eri ikäisille erityistä tukea tarvitseville, koululaisille, nuorille, aikuisille ja perheille.

Valmennuksen tavoitteet ja työskentelymuoto laaditaan yhdessä valmennettavan, valmentajan ja kuntoutuksesta vastaavan lääkärin kanssa.

Ratkaisukeskeisen Valmennuksen tavoitteena on tukea eri- ikäisten ja eri elämän vaiheissa olevien asiakkaiden arjen- ja elämänhallinnan taitojen kehittymistä sekä myönteisen elämänpolun löytämistä.

Neuropsykiatrinen valmennus ei ole lääkehoidon vastine. Parhaat tulokset saadaan yhdessä muiden hoitomuotojen kanssa. 

 
Euodia Oy GSM 040 731 4663 Vastaanotot: Kalajoki, Lapua, Helsinki www.euodia.fi